Sandžački odbor organizuje sastanak za zaštitu najugroženijih

Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda će u petak organizovati sastanak koalicije za zaštitu prava najugroženijih građana novopazarskih organizacija civilnog društva sa ciljem umanjenja posledica izazvanih pandemijom korona virusa.

Terenskim istraživanjem u okviru zagovaračke inicijative „Zaštitimo najugroženije građane Novog Pazara“, koja je pokrenuta u maju, bile su obuhvaćene osobe sa invaliditetom, siromašni, Romi, ali i organizacije koje rade sa njima, te predstavnici državnih institucija i zdravstvenih ustanova.

Preporuke sa tog sastanka biće predate lokalnoj samoupravi i relevantnim institucijama kako bi se lokalna zajednica bolje pripremila u vreme pandemija, ali i kako bi se unapredio socio-zdravstveni položaj ranjivih grupa.

Zagovaračka inicijativa “Zaštitimo najugroženije građane Novog Pazara” realizuje se u sklopu ACT projekta koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), a sprovode Helvetas i Građanske inicijative.

Sastanak je zakazan u prostorijama Sandžačkog odbora sa početkom u 14 časova.

RUBRIKE
Podeli