Novi Pazar za nove poslove (video)

Novi Pazar za nove poslove (video)

 “Novi Pazar za nove poslove” je treća faza programa „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“, gde ima za cilj da doprinese ukupnom povećanju zapošljivosti i zapošljavanja težih kategorija u  skladu sa relevantnim nacionalnim i lokalnim strategijama i planovima,kaže koordinator projekta Fevzija Murić. 

 

 

 

RUBRIKE
Podeli