Novi Pazar dobio osam novih elektornskih usluga (video)

Novi Pazar dobio osam novih elektornskih usluga (video)

Grad Novi Pazar dobio je osam novih elektornskih usluga i time će loklana samouprava imati efikasniji rad, a pored ovog grada još 35 lokalnih samouprava, Opština i gradova dobile su podršku da razviju svoje E-usluge. Cilj projekta je da građani bez čekanja u redovima pristupe određenim uslugama koje su u nadležnosti lokalne samouprave i na taj način ostvare svoja prava.

Aiša Alić

RUBRIKE
Podeli