Koalicija OCD:  Potrebno poboljšanje položaja najugroženijih građana (video)

Koalicija organizacija civilnog društva (OCD) predala je danas Gradskom veću Novog Pazara set preporuka, među kojima je i izrada lokalnog akcionog plana, za unapređenje položaja ranjivih grupa, Roma, siromašnih i osoba sa invaliditetom.

 

RUBRIKE
Podeli