Koalicija OCD:  Lokalna samouprava pružila podršku za poboljšanje položaja najugroženijih građana (video)

Koalicija OCD: Lokalna samouprava pružila podršku za poboljšanje položaja najugroženijih građana (video)

Koaliciji organizacije civilnog društva (OCD)  podršku je pružila i lokalna samouprava Novog Pazara za kreiranje akcionog plana, među kojima se našla  i izrada lokalnog akcionog plana, za unapređenje položaja ranjivih grupa, Roma, siromašnih i osoba sa invaliditetom.

CATEGORIES
Share This