Finansijskom podrškom Evropske unije i Saveta Evrope do savremenije lokalne samouprave (video)

Finansijskom podrškom Evropske unije i Saveta Evrope do savremenije lokalne samouprave (video)

Novi Pazar dobio je 25.000 evra od Evropske unije i Saveta Evrope za realizaciju projekta digitalizacije rada gradske uprave, efikasniji rad zaposlenih i unapređenje usluga za građane.Inače, Grad Novi Pazar je jedna od 15 lokalnih samouprava u Srbiji koji je dobio ova bespovratna sredstva. 

RUBRIKE
Podeli