COPO: Traži se 38 kandidata sa područja Novog Pazara za obuku policijskog službenika

COPO: Traži se 38 kandidata sa područja Novog Pazara za obuku policijskog službenika

Ministarstvo unutrašnjih poslova danas je raspisalo konkurs za upis 1.100 polaznika u Centar za osnovnu policijsku obuku (COPO), 38 kandidata na području Novog Pazara dobiće priliku za stručno osposobljavanje za obavljanje poslova uniformisanog policijskog službenika.

Ministarstvo unutrašnjih poslova upisaće u Centar za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici ukupno 1100 polaznika na stručno osposobljavanje za obavljanje poslova uniformisanog policijskog službenika na radnom mestu policajca (550 polaznika), saobraćajnog policajca za poslove saobraćajnih nezgoda (300 polaznika), graničnog policajca (250 polaznika).

Ukupno 38 kandidata na području Novog Pazara dobiće mogućnost da konkurišu na sledećim pozicijama:

-7 polaznika za radno mesto policajca,
-10 polaznika za radno mesto saobraćajnog policajca za poslove saobraćajnih nezgoda i
-21 polaznika za radno mesto graničnog policajca.

Pravo učešća na konkursu ima lice koje ispunjava sledeće uslove:

-da je državljanin Republike Srbije;
-da ima prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije, najmanje jednu godinu neprekidno pre dana podnošenja prijave na konkurs;
-da ima prijavljeno prebivalište na području organizacione jedinice za koju se raspisuje konkurs;
-da nema manje od 18, a više od 24 godine starosti do dana zaključenja konkursa;
-da nema više od 27 godina starosti do dana zaključenja konkursa (za kandidate koji su svršeni studenti Kriminalističko-policijskog univerziteta);
-da ima završeno srednje obrazovanje i vaspitanje, u četvorogodišnjem trajanju, ili da ima završene osnovne strukovne odnosno osnovne akademske studije Kriminalističko- policijskog univerziteta;
-da ne postoje bezbednosne smetnje u skladu sa Zakonom o policiji;
-da poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „B” kategorije;
-da ispunjava kriterijume zdravstvene, psihološke i fizičke sposobnosti, za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova na radnom mestu u statusu ovlašćenih službenih lica.
-Pravo učešća na konkursu ima i lice koje ne poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „B“ kategorije, ukoliko uz konkursnu dokumentaciju dostavi potvrdu da je do dana zaključenja konkursa započelo obuku za upravljanje motornim vozilom „B“ kategorije, uz obavezu da najkasnije do 01.03.2024. godine, Centru za osnovnu policijsku obuku dostavi overenu fotokopiju vozačke dozvole „B“ kategorije.

Prijava na konkurs, sa dokumentacijom, podnosi se policijskoj stanici po mestu prebivališta kandidata, u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu Politika.

Postupak izbora kandidata sastoji se iz tri dela: opšteg lekarskog pregleda, kvalifikacionog ispita i specijalističkog lekarskog pregleda.

Komisija utvrđuje konačnu rang listu kandidata. Na osnovu konačne rang liste, u skladu sa propisima, odluku o prijemu kandidata donosi ministar unutrašnjih poslova.

Nakon donošenja odluke o prijemu kandidata, kandidat koji nije primljen na obuku, pismeno se obaveštava pre početka osnovne policijske obuke.

Podsetimo, Ministarstvo unutrašnjih poslova je krajem jula meseca raspisalo prošli konkurs za upis 1100 polaznika u Centar za osnovnu policijsku obuku. Spisak i broj primljenih kandidata sa područja Novog Pazara i Prijepolja možete pronaći na našem portalu.

Dodatne informacije možete pronaći klikom na ovaj link.

CATEGORIES
Share This