Zatvoren konkurs za prijavu instruktora za popis stanovništva

Zatvoren konkurs za prijavu instruktora za popis stanovništva

Rok za prijavu instruktora za popis stanovništva istekao. Svi zainteresovani građani mogli su do subote, (2. jula) da se prijave za instruktore koji će nadgledati sprovođenje popisa stanovništva, domaćinstava i stanova na teritoriji Novog Pazara.

Predsednik popisne komisije u Novom Pazaru Džemil Divanefendić rekao je ranije novinarima da kandidati moraju da imaju završeno najmanje četvorogodišnje srednje obrazovanje i da se protiv njih ne vodi krivični postupak.

“Kasnije će se obaviti provera znanja na računaru i intervju, nakon čega sledi objavljivanje konačne rang liste. Kandidati moraju da imaju mogućnost korišćenja sopstvenog automobila za obavljanje popisa”, izjavio je Divanefendić.

Republički zavod za statistiku i lokalna samouprava konkurs  su raspisali 24. juna za izbor 25 kandidata za instruktore u ovom gradu za potrebe sprovođenja popisa ove godine.

Kandidati su imali mogućnost da se prijave isključivo popunjavanjem elektronske prijave na sajtu Republičkog zavoda za statistiku www.stat.gov.rs i popis2022.stat.gov.rs ili na gradskom sajtu u sekciji Oglasi.

Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Srbiji sprovešće se od 1. do 31. oktobra ove godine, a prikupljeni podaci su od izuzetnog su značaja za ocenu trenutnog stanja, kao i za buduće planiranje i donošenje različitih strategija na nacionalnom i lokalnom nivou.

Aiša Alić

RUBRIKE
Podeli