Vlada Srbije ignoriše žrtve: Nijedan dinar za pravnu pomoć i podršku žrtvama krivičnih dela

Vlada Srbije ignoriše žrtve: Nijedan dinar za pravnu pomoć i podršku žrtvama krivičnih dela

Udruženja građana izražavaju nezadovoljstvo raspodelom sredstava i ogorčenost zbog nedostatka podrške Vlade Srbije žrtvama krivičnih dela. U nedavnoj raspodeli od 500.000.000 dinara prikupljenih po osnovu plaćanja oportuniteta (odlaganja krivičnog gonjenja), nijedan dinar nije usmeren ka projektima namenjenim pružanju besplatne pravne pomoći i podrške žrtvama.

U prvih šest meseci ove godine, Srbiju su potresla dva masovna ubistva u kojima je izgubljeno desetoro dece i osmoro mladih i odraslih osoba, kao i više od 17 žena, dve devojčice i dva dečaka ubijenih u porodično-partnerskom odnosu. Ipak, kako kažu, ni jedan projekat koji bi pomogao žrtvama nije dobio podršku Vlade prilikom raspodele sredstava.

U saopštenju Građanskih inicijativa navodi se da institut oportuniteta omogućava osumnjičenima za krivična dela sa kaznom do 5 godina zatvora da uplate novčani iznos u humanitarne svrhe ili ispunjavaju druge obaveze u dogovoru sa tužilaštvom, nakon čega javni tužilac odbacuje krivičnu prijavu. Međutim, u tim postupcima tužilaštva nisu obavezna da traže mišljenje žrtava pre donošenja odluke o primeni ovog instituta.

“Kao i prethodnih, i ove godine niti jedan dinar od raspodeljenih 500.000.000 dinara nije usmeren na poboljšanje položaja ili zaštitu žrtava krivičnih dela koje, suštinski, i omogućavaju prikupljanje ovih sredstava. Tako su žrtve ponovo uskraćene za, recimo, besplatnu pravnu pomoć, iskustvenu (peer) ili psihosocijalnu podršku, jer je najvećim delom novac usmeren na projekte opremanja ili renoviranja objekata državnih ustanova u oblasti zdravstva, obrazovanja, socijalne zaštite i kulture. Odnosno, najveći deo novca otišao je na aktivnosti koje bi trebalo da se finansiraju iz budžeta. Od 180 izabranih projekata, svega 5% jesu projekti udruženja građana među kojima, ponavljamo, nijedan nije namenjen podršci žrtvama krivičnih dela“, navodi se u saopštrenju.

Novac prikupljen putem oportuniteta raspodeljuje se putem javnih konkursa za projekte od javnog interesa. Međutim, ovogodišnja raspodela pokazuje da nijedan dinar od 500.000.000 dinara nije usmeren ka unapređenju položaja ili zaštiti žrtava krivičnih dela, što su upravo ciljevi koji omogućavaju prikupljanje ovih sredstava. Umesto toga, većina sredstava otišla je na projekte opremanja i renoviranja državnih ustanova u oblastima zdravstva, obrazovanja, socijalne zaštite i kulture. Od 180 izabranih projekata, svega 5% čine projekti udruženja građana, ali ni jedan od njih nije namenjen podršci žrtvama krivičnih dela.

Udruženja građana izražavaju svoje nezadovoljstvo zbog ove odluke Vlade Srbije koja već šestu godinu zaredom ignoriše potrebe žrtava krivičnih dela. Iako se Vlada obavezala Nacionalnom strategijom za ostvarivanje prava žrtava i svedoka krivičnih dela da će obezbediti sredstva za organizacije koje pružaju pomoć i podršku žrtvama, “ova odluka jasno pokazuje da prevencija nasilja i podrška žrtvama nisu prioriteti,“ ističu.

U zajedničkom saopštenju, udruženja građana ističu važnost pružanja besplatne pravne pomoći, iskustvene podrške i psihosocijalne podrške žrtvama krivičnih dela. Naglašavaju da je ova finansijska podrška od vitalnog značaja za poboljšanje položaja i zaštitu žrtava, ali da je ponovno izostala.

Potpisnici saopštenja su Autonomni ženski centar, Građanske inicijative, A 11 – Inicijativa za socijalna i ekonomska prava, Kancelarija Capital Novi Sad, Centar „Živeti uspravno“, Udruženje Fenomena, Mreža Žene Protiv Nasilja, aktivistkinja Olivera Ilkić za prava žena sa invaliditetom koje su preživele nasilje, SOS Ženski centar, NVO Praxis, Udruženje „Da se zna!“, FemPlatz, Udruženje žena Peščanik, Tim 42, Asocijacija Nezavisna kulturna scena, Viktimološko društvo Srbije-VDS, Res Publika Kragujevac, Centar za ljudska prava Niš i Asocijacija Duga Šabac.

CATEGORIES
Share This