VEĆE PENZIJE I PLATE U JAVNOM SEKTORU

VEĆE PENZIJE I PLATE U JAVNOM SEKTORU

U 2018. predviđeno je povećanje plata za 10 odsto u javnom sektoru i pet odsto u administraciji, a povećanje penzija za pet odsto.

Osim prostora za veće plate i penzije, u idućoj godini obezbeđeno je i više novca za investicije.

Takođe, produžena je zabrana zapošljavanja u javnom sektoru do kraja 2018. godine.

Budžet za iduću godinu je planiran na osnovu projekcije da će privredni rast u idućoj godini biti 3,5 odsto BDP-a, uz BDP deflator od 2,8 odsto i indeks potrošačkih cena na malo od 2,7 odsto.

Ta projekcija rasta BDP-a, pored ostalog, zasnovana je na elementu podizanja agregatne tražnje kroz povećanje plata i penzija i razvojnoj orijentaciji budžeta koja se bazira na velikom povećanju investicija.

 

Izvor:Blic

CATEGORIES
Share This