Uvažavanje različitosti – mera za kvalitetan suživot

Uvažavanje različitosti – mera za kvalitetan suživot

Prihvatanje i uvažavanje svakog oblika različitosti jesu prava mera za kvalitetan suživot svih građanki i građana, i to ne samo u jednom društvu, nego i na čitavoj planeti, saopštilo je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Vlade Republike Srbije povodom Međunarodnog dana tolerancije.

Međunarodni dan tolerancije obeležava se na poziv Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, čije su države članice 16. novembra 1995. godine usvojile Deklaraciju o principima tolerancije.

U ovoj deklaraciji je istaknuto da tolerancija nije ni povlađivanje ni ravnodušnost, već je poštovanje širokog spektra kultura, oblika izražavanja i humanosti i predstavlja priznanje univerzalnih ljudskih prava i sloboda drugih.

“Tolerancija nas uči kako da harmonizujemo različitosti u jednom društvu, a njena osnova su empatija, moralne vrednosti i poštovanje ljudskog dostojanstva.

U tom smislu, naša zemlja je posvećena izgradnji društva čiji građani treba da poštuju i uvažavaju različitosti kultura, običaja, navika, stepena obrazovanja, fizičkog izgleda, životnog doba, imovnog stanja i svega onog što druge ljude čini drugačijima od nas.

Bez tolerantnih pojedinaca nema tolerantnog, prosperitetnog društva, a bez tolerantnih društava nema ni tako neophodne tolerancije u svetu, koji je sublimacija svih različitosti našeg univerzuma.

Ljudska bića se rađaju kao različita i imaju pravo i slobodu da se kroz život razvijaju i žive takva kakva jesu, u miru i razumevanju sa drugima“, stoji u saopštenju.

U danima aktivizma, koji traju do 10. decembra, kada se obeležava Dan ljudskih prava, na kraju svake godine, podseća se na sve univerzalne vrednosti koje su garant poštovanja i unapređenja ljudskih prava.

“Kao društvo koje želi da sačuva sećanje na svoju prošlost, a da u sadašnjosti kontinuirano razvija kulturu ljudskih prava kroz međugeneracijsku solidarnost, multikulturalnost i unapređenje ljudskih prava u svim područjima društvenog života, moramo biti svesni odgovornosti za budućnost u pogledu negovanja tolerancije i promovisanja tolerantnog ponašanja uvek i na svakom mestu“, navodi se u saopštenju.

U ovoj godini svet obeležava i 75 godina od donošenja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, što je prilika i obaveza svih da se ukaže na neophodnost očuvanja dostignutih standarda i kontinuiranog zajedničkog delovanja za dalji napredak u očuvanju ljudskih prava.

CATEGORIES
Share This