Usvojena odluka o izgledu glasačkih listića

Usvojena odluka o izgledu glasačkih listića

Republička izborna komisija usvojila odluku o  obliku i izgledu glasačkih listića za glasanje na neposrednim izborima za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina, raspisanim za 13. novembar 2022. godine.

Odluku o utvrđivanju broja glasačkih listića za glasanje na neposrednim izborima za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina, raspisanim za 13. novembar 2022. godine i Odluku o načinu određivanja i isplaćivanja naknada instruktorima za rad na sprovođenju obuka članova biračkih odbora.

Foto: RIK

CATEGORIES
Share This