Upoznavanje Novopazaraca sa portalom A1 (video)

Upoznavanje Novopazaraca sa portalom A1 (video)

Novopazarci su nam u razgovoru rekli, da smo pravo osveženje na medijskoj sceni Sandžaka i da se nadaju da nas neka politička partija neće potkupiti, jer je ovom gradu potrebno što više nezavisnih medija, koji će izveštavati o temama koje su od javnog interesa građana.

 

RUBRIKE
Podeli