Umesto u kubnim metrima gas će se od 1. oktobra obračunavati u kilovat satima

Javno preduzeće Srbijagas od 1. oktobra isporučeni prirodni gas umesto u kubnim metrima obračunavaće u kilovat satima – kWh.

Na službenom internet sajtu Srbijagas je obavestio da je dobijena saglasnost Agencije za energetiku na Odluku o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, a u skladu sa Odlukom o izmenama i dopunama Metodologije za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje iz ove godine.

Pomenutom odlukom se tarife za “kapacitet” iskazuju u “dinarima/ kWh/dan/godinu”, a tarife za “energent” u “dinarima/kWh”.

“Izmene metodologije posledica su promene načina merenja isporučenog prirodnog gasa i uvođenja kWh umesto m3 kao obračunske veličine isporučene energije u skladu sa uredbom koja bliže uređuje uslove isporuke i snabdevanja prirodnim gasom”, navodi Srbijagas.

Dodaje se da će se odluka primenjivati od 1. oktobra.

Srbijagas navodi da promena u načinu iskazivanja cena prirodnog gasa za javno snabdevanje neće imati ekonomsko finansijske efekte na visinu tarifa i prosečnih cena.

Izvor:RTS

Foto:Danas

RUBRIKE
Podeli