Taraniš:Portal A1 prepoznat kao slobodan i nezavisan medij ( video)

Tokom ulične akcije “Oslobodi medije”  koja se realizuje kao deo projekta “Lokalna platforma za dijalog”uz finansijsku pomoć Evropske unije u okviru programa podrške „Safejournalists.net“,  koordinator akademske inicijateive ”Forum 10” Teo Taraniš, rekao je da se novinari u Novom Pazaru suočavaju sa brojnim pritiscima i izazovima, od finansiranja medija za koje rade, do bezbednosti na ulici. 

Taraniš je istakao da novinari rade veoma značajan posao, koji je u javnom interesu, i da je veoma važno da imaju komunikaciju i podršku od građana.

Cilj akcije je  podizanje svesti građana o ulozi i značaju slobodnih i nezavisnih medija. U međusobnom razgovoru građani su istakli da su portal A1 i radio sto plus prepoznati kao nezavisni i objektivni portali.

RUBRIKE
Podeli