Subvencije za odmor: Ko ima Pravo na 10.000 dinara vaučera u Srbiji?

Subvencije za odmor: Ko ima Pravo na 10.000 dinara vaučera u Srbiji?

Prijava za 100.000 vaučera, svaki vredan 10.000 dinara, za subvencionisane odmore u Srbiji počinje danas na šalterima Pošte Srbije širom zemlje.

Građani Srbije mogu se prijaviti za korišćenje ovih vaučera od 15. januara, a proces prijave odvija se na šalterima javnog preduzeća „Pošta Srbije“ širom zemlje.

Pravo na vaučere imaju penzioneri, nezaposleni, korisnici dodatka za pomoć i negu, vojni invalidi, nosioci poljoprivrednog gazdinstva, studenti, lica starija od 65 godina koja ne ostvaruju pravo na penziju, kao i zaposleni s primanjima do limita od maksimalno 80.000 dinara mesečno.

Uz prijavu, obrazac dostupan na sajtovima Pošte Srbije i Ministarstva turizma i omladine, potrebno je priložiti ličnu kartu ili pasoš, potvrdu o rezervaciji, te odgovarajuće potvrde o sticanju prava, poput originala penzijskog čeka ili rešenja o ostvarenoj penziji.

Zaposleni s primanjima do 80.000 dinara mesečno prilažu original potvrde o zaposlenju i zaradi iz prethodnog meseca, dok studenti prilažu original potvrde o studentskom statusu.

Stariji od 65 godina, bez penzije, dostavljaju potpisanu izjavu o nenadležnosti penzije, dostupnu na sajtu Pošte Srbije, dok ostali nisu obavezni dostavljati dodatne dokaze.

Građani Srbije o uslovima korišćenja mogu se informisati putem kontakt centra Pošte na broju 0700/100-300.

Ugostitelji koji žele učestvovati u sistemu dodele vaučera mogu se prijaviti putem E-turista od 31. decembra 2023. godine. Prva lista učesnika biće objavljena na zvaničnom sajtu Ministarstva turizma i omladine 8. januara 2024. godine.

Vaučer se može koristiti za smeštaj u ugostiteljskim objektima izvan mesta prebivališta korisnika, u trajanju od najmanje pet noćenja. Do sada, više od 4.400 ugostiteljskih objekata i hotela iz celog regiona prijavilo se za učešće u sistemu vaučera, a u poslednjih devet godina građanima Srbije je podeljeno preko milion vaučera.

Krajnji rok za iskorišćavanje vaučera je 20. novembar 2024.godine.

Teks i foto: Ministarstvo turizma i omladine

CATEGORIES
Share This