Starim studentima produžen rok za završetak studija

Vlada Srbije usvojila je, na predlog Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, zaključak kojim se predviđa da se studentima koji su upisani na osnovne studije i na studije na višim školama do 10. septembra 2005. godine produži rok za završetak studija po započetom nastavnom planu i programu, uslovima i pravilima studija.

Kako se navodi u saopštenju ministarstva, inicijativu za produžetak roka za završetak studija „starim“ studentima predložila je Studentska konferencija univerziteta Srbije, a podržao ga je i ministar prosvete Branko Ružić.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja pripremiće izmene i dopune Zakona o visokom obrazovanju, radi omogućavanja produžetka roka za završetak studija i pokrenuće dijalog sa SKONUS-om i univerzitetima u cilju utvrđivanja dugoročnog rešenja sa optimalnim rokom za završetak studija po starim programima.

Izvor: N1

RUBRIKE
Podeli