Rektorat DUNP-a: Zlonamerne i netačne tvrdnje Sindikata

Rektorat DUNP-a: Zlonamerne i netačne tvrdnje Sindikata

Rektorski kolegijum Državnog univerziteta u Novom Pazaru oštro je demantovao optužbe Sindikata „Nezavisnost“ iznete u javnosti, kao i najavu štrajka upozorenja zakazanog za 28. februar 2024. godine. U saopštenju koje je upućeno javnosti, ističe se da su navodi Sindikata netačni, grubi, zlonamerni te da imaju za cilj isključivo interese uske grupe zaposlenih na univerzitetu, a ne interese studenata i većeg dela osoblja.

Sindikat „Nezavisnost“ najavio je štrajk upozorenja zbog navodnog samovoljnog i nezakonitog progonjenja predstavnika sindikata, umanjenja ličnih primanja, raspoređivanja članova sindikata na nepostojeća ili neadekvatna radna mesta te stvaranja klime netolerancije i progona prema članovima sindikata. Međutim, Rektorski kolegijum ističe da su ove tvrdnje potpuno netačne.

Prema rečima rektora, nijednim potezom ili aktom poslodavac nije progonio članove Sindikata. Naprotiv, ističe se da se poslodavac, u skladu sa zakonom, odnosi prema svim zaposlenima na isti način te da nikakvo progonjenje članova sindikata nije postojalo. Takođe, ističe se da su sve radne pozicije na univerzitetu postojeće i adekvatne, te da se niko nije žalio na raspoređivanje.

Što se tiče navoda o umanjenju ličnih primanja, Rektorski kolegijum naglašava da su takve situacije bile posledica neizvršavanja radnih zadataka, a ne progonjenja članova Sindikata. Navodi se i da su postupci protiv pojedinih članova Sindikata pred etičkim odborom Univerziteta bili rezultat njihovih konkretnih postupaka.

Jedna od ključnih tačaka spora je i navodna nejednakost u tretmanu zaposlenih prilikom izbora u nastavnička zvanja. Rektorski kolegijum ističe da su izbori u nastavnička zvanja obavljani isključivo prema pravilnicima i da su uvidi javnosti bili omogućeni. Dodatno, ističe se da su i drugi nastavnici, osim članova određene porodice, napredovali u zvanjima na osnovu svojih rezultata i u skladu sa univerzitetskim propisima.

Uz to, Rektorski kolegijum naglašava da je Sindikat „Nezavisnost“ odbio da ima svog predstavnika u naučno-nastavnom savetu univerziteta, što dodatno ukazuje kako oni kažu na nedoslednost njihovih zahteva.

Sindikat je izneo tvrdnje o zapošljavanju pojedinih nastavnika bez prethodnog pedagoškog iskustva, ističući da su neki od njih počeli da rade u petoj ili čak šestoj deceniji života. Odgovor rektorata DUNP-a na ovo je da su svi nastavnici prošli kroz adekvatnu proceduru zapošljavanja i da su imenovani u skladu sa svim relevantnim kriterijumima.

Takođe, Sindikat je naveo da se pojedini nastavnici stavljaju u povlašćeni položaj, što uključuje manji broj dolazaka na posao uz istu zaradu kao i oni koji redovno prisustvuju, kao i izbegavanje održavanja konsultacija sa studentima a Rektorat DUNP-a je demantirao i ovu tvrdnju i ističu da se svi nastavnici tretiraju jednako u pogledu radnih obaveza i beneficija.

Pojedini članovi Sindikata takođe su kritikovali nedovoljno radno vreme nastavnika i navodno ignorisanje zahteva pojedinih departmana u procesu akreditacije a odgovor Rektorara je da su pružili podršku svim departmanima u procesu akreditacije i da je većina programa uspešno akreditovani.

Sindikat je takođe izneo tvrdnje o nedostatku transparentnosti u obračunu plata i navodnoj privatizaciji univerziteta od strane određenih pojedinaca.

Odgovor Rektorata na ove optužbe je da su preduzeli mere kako bi obračun plata bio transparentan i da univerzitet nije privatna ustanova, već je osnovan odlukom Vlade Republike Srbije.

CATEGORIES
Share This