Raspisan konkurs za šefove tužilaštava u Novom Pazaru

Raspisan konkurs za šefove tužilaštava u Novom Pazaru

Državno veće tužilaca (DVT) raspisalo je konkurs za izbor javnih tužilaca u Višem i Osnovnom tužilaštvu u Novom Pazaru i on je objavljen u poslednjem broju Službenog glasnika.

Pravo prijave imaju svi kandidati koji ispunjavaju uslove propisane Zakonom o javnom tužilaštvu, a dužni su da, pored lične i radne biografije, dostave i program organizacije i unapređenja rada tužilaštva za koje konkurišu.

Na čelu Višeg javnog tužilaštva u Novom Pazaru od početka 2016. godine je Milena Mrvić, dok Osnovnim tužilaštvom od septembra prošle godine rukovodi Fatima Dacić, nakon što je šef tog tužilaštva Nermin Koškovac otišao u penziju.

Više tužilaštvo u Novom Pazaru ima jednog tužioca i tri zamenika, a Osnovno šefa i petoro zamenika.

Mandat tužioca traje šest godina.

Konkurs je objavljen 30. jula i traje 15 dana.

RUBRIKE
Podeli