Prijave za vakcinaciju i preko Call centra, kapacitete usmeriti ka edukaciji omladine

Prijave za vakcinaciju i preko Call centra, kapacitete usmeriti ka edukaciji omladine

Epidemiloška situacija u gradu je nesigurna i nestabilna, što za svakog odgovornog pojedinca znači da je poštovanje protivepiemijskih mera izuzetno važno, kazao je nakon sednice Stručno operativnog tima Štaba za vanredne situacije Grada Novog Pazara, dr Šefadil Spahić, direktor Zavoda za javno zdravlje.

„U poslednja četiri meseca održava se takozvani plato (zaravnjenje) na jednom povećanom broju, što u brojkama znači da svakodnevno imamo 15 do 20 novoinficiranih virusom Kovid 19. Za nas to jeste broj koji upozorava da je neophodno smanjenje kontakata kako bi se izbegao pojačan prenos virusa“, rekao je dr Spahić.

„Moramo nositi maske, što ljudi zaboravljaju i u poslednje vreme su na javnim mestima i u ustanovama primetne grupe koje na primer u banke i pošte odlaze kao da nismo suočeni sa pandemijom. Neophdno je kontrolisati poštovanje aktuelnih mera pa ih čak i pojačati, jer ljudi skoro da uopše ne vode računa o distanci i upotrebi dezinfekcionih sredstava“, poručio je direktor Zavoda za javno zdravlje dr Šefadil Spahić.

On je najavio pojačan nadzor od strane inspekcijskih službi, ali i sastanke sa predstavnicima nadležnih sudova u cilju utvrđivanja podataka o broju onih koji su usled nepoštovanja mera na propisan način kažnjeni.

Osvrćući se na zainteresovanost građana da se vakcinišu, dr Spahić ističe da su Grad i zdravstveni sistem odradili ozbiljan posao.

„Trebalo je obezbediti kadar i prostor, adekvatnu opremu. Reakcija je bila blagovremena i u ovom trenutku naši građani sem u Domu zdravlja mogu da se vakcinišu i u Domu omladine Kulturnog centra gde besprekorno funkcioniše punkt za imunizaciju. Odziv je nešto manji kod nas nego na republičkom nivou, ali možemo biti zadovoljni, jer smo do današnjeg dana vakcinisali 2 707 lica, sa primarnim zadatkom da zaštitimo lica starija od 75 godina i zdravstvene radnike“, kazao je direktor Zavoda za javno zdravlje dr Šefadil Spahić.

Prema njegovim rečima, odziv mlađe populacije tek treba očekivati a u tom cilju Gradski štab će svoje kapacitete usmeriti ka edukaciji omladine, štampanju provotivnog materijala. U narednom peroiodu biće intenziviran i rad gradskog Call centra, čiji je zadatak da svim licima koja nisu u mogućnosti da to učine lično a žele da se prijave za vakcinaciju, izađe u susret.

RUBRIKE
Podeli