Potpisan Sporazum o izgradnji i rekonstrukciji Opšte bolnice u Novom Pazaru

Potpisan Sporazum o izgradnji i rekonstrukciji Opšte bolnice u Novom Pazaru

Sporazum o zajedničkom sprovođenju javne nabavke za izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju i adaptaciju Opšte bolnice u Novom Pazaru, potpisali su danas gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac i direktor Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Marko Blagojević. Kako Radio televizija Novi Pazar prenosi, ovaj projekat vredan je 5,1 milijardi dinara.

“Projekat obuhvata izgradnju novog hirurškog bloka sa rekonstrukcijom postojećeg, izgradnju zgrade psihijatrije, nadogradnju internog odeljenja i potpunu rekonstrukciju postojećeg objekta, kao i detaljnu adaptaciju Doma zdravlja. Uz ove medicinske objekte programom je predviđena i izgradnja nove toplane na gas i biomasu, kao i izgradnja srednjenaponska trafostanice 35/10kV sa pripadajućim dalekovodima”, navodi ova televizija.

Realizacija projektno- tehničke dokumentacije, kao i izmena planskih akata trajala je nekoliko godina.

Aiša Alić

Foto: RTV Novi Pazar

RUBRIKE
Podeli