Tag: Madjarska

Kultura i informisanja Rusina

A1- 15. novembra 2019.

Svoj istinski kulturno-nacionalni preporod Rusini doživljavaju nakon osnivanja Rusinskog narodnog prosvetnog društva, 1919. godine, a danas je celokupna društvena struktura institucionalno organizovana preko Nacionalnog saveta ... Opširnije