Novi Pazar osvojio prvu nagradu  za uvođenje elektornske pisarnice

Novi Pazar osvojio prvu nagradu za uvođenje elektornske pisarnice

Grad Novi Pazar osvojio je prvu nagradu u oblasti „Efikasnosti i delotvornosti“ na Nacionalom takmičenju za primenu principa dobre uprave koje su organizovali Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Stalna konferencija gradova i opština.

Ova narada dodejena je Gradu Novom Pazaru za uvođenje elektornske pisarnice koja omogućava građanima delotvornije i efikasnije pružanje usuga.

Načelnik Gradske uprave za izvorne i poverene poslove, Almir Leković,  rekao je danas da je e-pisarnica  samo početni korak u razvijanju što kvalitetnijih ulsuga prema građanima i odgovaranju na njihove potrebe.

Nagrade dodeljuju Ministarsvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu i Stalna konferencija gradova i opština u okviru Projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou“. Ovaj projekat deo je šireg programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO“, koji realizuje Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS).

CATEGORIES
Share This