Novi Pazar: Mladi nezadovoljni položajem u gradu (video)

Novi Pazar: Mladi nezadovoljni položajem u gradu (video)

Ni trud a ni obrazovananje nisu faktori koji utiču na položaj mladih u Novom Pazaru. Zato što, za sada, nemaju mogućnosti da poboljšaju svoj položaj, koji baš i nije na zavidnom novou, sve više mladih napušta svoj rodni kraj.

RUBRIKE
Podeli