Nasilničko ponašanje u Novom Pazaru  u drastičnom porastu! (VIDEO)

Nasilničko ponašanje u Novom Pazaru  u drastičnom porastu! (VIDEO)

Broj krivičnih dela za  teške  telesne povrede i nasilničko  ponašanje u Novom Pazaru  skoro četri puta je veći nego prošle godine, izjavio je za A1 portparol  Osnovnog suda u ovom gradu Edin Hodžić. On je dodao  da su većini slučajeva  donete osuđujuće presude.

Prema podacima Osnovnog suda u Novom Pazaru, u  koje je A1 imao uvid ,tokom 2016. godine primljeno je 13 predmeta za krivično delo nasilničko ponašanje dok je u 2017. godini bilo  skoro četiri puta više, pedeset predmeta.

Za krivično delo teške telesne povrede tokom 2017. godine  primljen je  21 predmet, što je takođe za skoro 4 puta veći broj u odnosu na 2016. godinu, kada ih je bilo šest.

Broj predemeta za krivnično delo učestovavanje u tuči je isti kao i prošle godine –samo jedan.

Tokom 2017. godine  broj  sudskih predmeta za   krivično delo lake telesne  povrede  je  14, dok je tokom 2016. bio 21 predmet.

Osnovni sud u Novom Pazaru  je od  pedeset primljenih predmeta  za krivično delo nasilničko ponašanje rešio  49 predemeta, od kojih je  osuđujućih presuda bilo 40, oslobađajućih 2 , dok je 7 predemeta rešeno, kako stoji u dokumetima, na drugi način.

I za krivično delo teške telesne povrede  Osnovni sud  u Novom Pazaru izrekao je 9 osuđujućih  presuda , jednu oslobađajuću , dok je 6 predmeta rešeno na drugi način.Ostali predmeti ,njih pet je i dalje u procesu.

CATEGORIES
Share This