Nasilje nad ženama: Ne ignoriši zlo

Nasilje nad ženama: Ne ignoriši zlo

Nasilje nad ženama, kao i svako drugo nasilje je neprihvatljivo i ono predstavlja društvenu anomaliju i zlo protiv kojeg se svi moramo odlučno i dosledno boriti, poručeno je iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama.

U svrhu podizanja svesti o ovom problemu i važnosti delovanja, Minstarstvo je ove godine pokrenulo kampanju “Stop femicidu!“ sa ciljem da se protiv ovog društvenog zla motivišu na akciju svi subjekti društva, od organa javne vlasti, jedinica lokalnih samouprava, medija i nevladinih organizacija do celokupnog društva, kako bi se unapredili načini da se ono smanji i zaustavi.

“Svi smo pozvani dosledno i u potpunosti primenjivati politiku Vlade Republike Srbije o nultoj toleranciji prema svakom obliku nasilja“, navodi se u saopštenju.

Kampanja “Stop femicidu!“ sprovodi se, između ostalog, u medijima i na društvenim mrežama, a paneli na ovu temu biće održani u Kragujevcu, Novom Sadu, Nišu i Novom Pazaru, dok je prvi održan u Beogradu.

Na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama Ministarstvo ukazuje na zabrinjavajuće podatke da je u našoj zemlji u poslednjih deset godina u rodno zasnovanom nasilju više od 300 žena izgubilo život, a samo ove godine ubijeno je 27 žena.

Nasilje nad ženama i devojčicama je najrasprostranjeniji oblik kršenja ljudskih prava u svetu. Nasilnik je najčešće partner, član porodice, ali može biti bilo koji poznati ili nepoznati muškarac. Nasilje može biti verbalno, psihičko, seksualno, fizičko i ekonomsko. Ono se može desiti svakoj ženi i nije posledica ženinog ponašanja nego sistema patrijarhata u kome muškarac ima moć, a nasilje je način da tu moć održi.

“Neke žene godinama u tišini trpe sve ove oblike nasilja, što se neretko završi femicidom. Zato je važno ohrabriti žene žrtve nasilja i podići nivo svesti celokupnog društva da je ovaj način zloupotrebe moći neprihvatljiv, zaranjen i kažnjiv.“

Borba protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici jedan je od prioritetnih ciljeva Vlade Republike Srbije i tu su učinjeni pomaci na planu sprečavanja i zaštite od nasilja prema ženama i nasilja u porodici.

Srbija ima zakonodavni okvir – 2017. donet je Zakon o sprečavanju nasilja u porodici, 2016. godine u Krivični zakonik uvrštena su kao posebna krivična dela proganjanje, polno uznemiravanje i prinudni brak, 2018. godine usvojen je Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, a 2021. godine Zakon o rodnoj ravnopravnosti i izvršene izmene i dopune Zakona o zabrani diskriminacije. Prostor za delovanje i unapređenje institucionalnog okvira i prakse i dalje postoji, pre svega na polju adekvatnijeg postupanja, zaštite žrtve i dužine trajanja razrešenja.

“Da bi se nasilje nad ženama i devojčicama u društvu smanjilo i nestalo, prvi korak je da svi mi, kao društvo i kao pojedinci, ne okrećemo glavu i ne ignorišemo zlo koje se, najčešće, dešava tu blizu nas. Na dan Međunarodne borbe protiv nasilja nad ženama, poruka je – Ne ignoriši zlo!“

Podsetićemo, poslednjoj epizodi našeg podkasta tema je bila borba protiv nasilja nad ženama, a sagovornice su bile dugogodišnja aktivistkinja za ženska prava i direktorka Kulturnog centra Damad, Zibija Šarenkapić i psihološkinja Hana Sejfović.

Celu epizodu možete pogledati klikom na link.

CATEGORIES
Share This