Multikulturalnost i međureligijski dijalog tema okruglog stola u Novom Pazaru (video)

Multikulturalnost i međureligijski dijalog tema okruglog stola u Novom Pazaru (video)

Cilj okruglog stola na temu multikulturalnost i međureligijski dijalog među mladima u Novom Pazaru  predstavio je rezultate aktuelnog projekta relevantnih aktera u zajednici i njihovo uključivanje u kreiranju plana daljih aktivnosti na ovu i slične teme.

Amela Kuč

 

RUBRIKE
Podeli