Ministar policije pozvao Bošnjake da se prijave na konkurs za policajce

Ministar policije pozvao Bošnjake da se prijave na konkurs za policajce

Ministar unutrašnjih poslova i potpredsednik Vlade Srbije, Ivica Dačić, pozvao je sve Bošnjake da se u što većem broju uključe u policijske strukture, posebno u Novom Pazaru, kao i da se prijave na konkurs za policajce, naglašavajući važnost njihove veće zastupljenosti u službi.

Ministar unutrašnjih poslova i potpredsednik Vlade, Ivica Dačić, izneo je plan za unapređenje policijskih struktura u Novom Pazaru, ističući važnost većeg uključivanja Bošnjaka u redove policije.

Ministar Dačić je dalje ukazao na bitnost toga da policijsku strukturu jednog grada upravo treba da čine oni koji su bliski zajednici i oni koji bi bili prepoznatljivi u toj ulozi.

“Pozivam da što više Bošnjaka ili muslimana bude, pošto tu postoje, znate šta, bošnjaci, muslimani, ja ne želim sada samo da neko to shvati pogrešno kad se upotrebljava reći muslimani, ima ljudi koji se izjašnjavaju kao muslimani, a ne kao Bošnjaci, zato što ti me žele da kažu da nisu poreklom iz Bosne, nego su odavde iz Beograda ili ne znam odakle”, rekao je Ministar unutrašnjih poslova i potpredsednik Vlade, Ivica Dačić.

Ministar Dačić dalje dodaje: “Znači cilj nam je da bude što više Bošnjaka u policiji, u Ministarstvu unutrašnjeg posla, da budu sastavni deo policije u zajednici, jer šta je policija u zajednici? Policija u zajednici je da vi imate policajca koji je ovde, da kažem, zaštitni znak ovoga kraja i da ga svi i sa njim da imaju, da svi znaju da kad njega pozoveš da će sve da bude kako treba.”

Ministar je takođe istakao da će se razmotriti potrebe za novom opremom i objektima kako bi se osigurala efikasnost policijskih snaga.

“Ja bih voleo sviđa gde god može da se to desi, da otvorimo nove objekte, ali nisu samo objekti bitni, bitna je oprema koju ti ljudi imaju. Moramo videti šta je u pitanju, šta je potrebno i sve upravo i treba da zavisi od potreba, kakvo je stanje, koliko ima ljudi i mislim da je to sve nešto sto je realno”, dodaje Dačić.

Ivica Dačić je svojim obraćanjem danas istakao planove za unapređenje policijskih struktura u Novom Pazaru, naglašavajući važnost uključivanja Bošnjaka u policiju kako bi se bolje odražavala raznolikost i specifičnosti lokalne zajednice. Osim toga, istakao je i potrebu za prilagođavanjem policijskih resursa u skladu sa stvarnim potrebama i uslovima na terenu.

 

 

CATEGORIES
Share This