Konkurs namenjen za instalaciju mini solarnih elektrana traje još pet dana

Konkurs namenjen za instalaciju mini solarnih elektrana traje još pet dana

Najmanje sedam korinika, odnosno malih i srednjih preduzeća (MSP) i tri dobavljača, imaju priliku da budu deo projekta unapređenja energetske efikasnosti instalacijom mini fotonaponskih stanica u Sjenici.

Projekat sprovode Opština Sjenica i Regionalna razvojna agencija SEDA, uz podršku Projekta „Velika mala privreda“ finansiranog od strane USAID-a, a trenutno su otvorena dva javna poziva u okviru ovog projekta.

Prvi javni poziv namenjen je dobavljačima čija je registrovana delatnost u skladu sa zahtevima projekta. Odabrani dobavljači će biti odgovorni za nabavku i instalaciju solarnih panela za mini fotonaponske elektrane, uključujući i prateće instalacije za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe.

Detaljne informacije i kriterijume za odabir dobavljača možete pronaći na Facebook stranici Regionalne Razvojne Agencije Sandžaka – SEDA.

Drugi javni poziv namenjen je MSP iz sektora prehrambene industrije, koji mogu aplicirati za bespovratna sredstva u visini do 50% od ukupne vrednosti za instalaciju mini fotonaponskih stanica snage do 25 kW. Uslovi za apliciranje uključuju dostavljanje dokumentacije koja potvrđuje registrovanu delatnost i finansijsku stabilnost preduzeća.

Više informacija o potrebnoj dokumentaciji možete pronaći na Facebook stranici Regionalne Razvojne Agencije SandžakaSEDA.

Sve relevantne informacije o javnim pozivima dostupne su putem kontakt telefona 020 332-700.

Javni pozivi su otvoreni do ponedeljka, 08. 07. 2024., do 15 časova. Konkursna dokumentacija se može dostaviti lično ili putem pošte na adresu Regionalne razvojne agencije SEDA (ulica 7. juli bb, 36300 Novi Pazar) ili putem e-meila na adresu office@seda.org.rs.

CATEGORIES
Share This