Koliko zagađena životna sredina utiče na turizam Novog Pazara? (video)

Koliko zagađena životna sredina utiče na turizam Novog Pazara? (video)

Osim zagađenja u našim dvorištima, ulicama, parkovima i trgovima kao zajednica i društvo odgovorni smo za sve ono sto će turisti videti u našem okruženju kada dođu u Novi Pazar. Istraživali smo koliko zagađena životna sredina utiče na turizam Novog Pazara?

Životna sredina i turizam čine nedeljivu celinu. Savremeni turizam zahteva značajna prostranstva izvorne ili dobro zaštićene životne sredine, jer se samo na takvim prostorima može planski razvijati i donositi ekonomske i društvene koristi i stanovništvu i turistima. Nauka i operativa za potrebe turizma uvažava niz pozitivnih odnosa prema životnoj sredini, jer su neki njeni elementi posebne turističke vrednosti. Za potrebe turizma ističe se potreba uvažavanja načela aktivne zaštite životne sredine, jer je uvek bolje planirati nego sanirati negativne posledice.

“Ovaj video i tekst nastali su kao deo projekata koji se  realizuje je u okviru Programa malih medijskih grantova koji finansira Ambasada SAD a administrira Media i Reform Centar Niš. Stavovi, mišljenja i zaključci izneseni u projektu nužno ne izražavaju stavove MRCN i Ambasade SAD već isključivo autora.“

CATEGORIES
Share This