Koliko privreda Novog Pazara utiče na zagađenje životne sredine? (video)

Koliko privreda Novog Pazara utiče na zagađenje životne sredine? (video)

Svaka privredna, kao i svaka druga ljudska delatnost, ima određen uticaj na životnu sredinu, te je stoga inicijativa o afirmisanju društvene odgovornosti u prirodnom okruženju od podjednakog značaja za sve kompanije, bez obzira na veličinu i vrstu delatnosti.Pošto su se našle pred izazovom kako da uključe principe održivosti životne sredine u svoje redovno poslovanje, mnoge kompanije prepoznale su da je ovo oblast koja za njih može predstavljati nove prilike i prednosti na tržištu i dovesti do povećane efikasnosti i smanjenja troškova poslovanja.  Kolike posledice mogu biti po životnu sredinu posledicama  ukoliko privrednici ne počnu da postuju i primenjuju zakon u svom poslovanju.

 

Zabrinutost javnosti kada je reč o posledicama ekonomskih aktivnosti na životnu sredinu značajno se povećala poslednjih godina širom sveta. Sve prisutniji problemi globalnog zagrevanja, smanjenja ozonskog omotača i gubitka biodiverziteta doprineli su jačanju svesti o tome da je potrebno sprovesti mere koje omogućavaju održivi razvoj, tako da različiti stubovi društva pronađu ravnotežu između ekonomskog rasta i društvenog interesa za očuvanje zdrave životne okoline. Velike ekološke katastrofe su pritom podstakle globalnu raspravu o odgovornosti kompanija i istakle potrebu njihovog uključivanja u proces rešavanja ključnih pitanja u vezi sa zaštitom životne sredine. U tom kontekstu, CSR podrazumeva napore kompanija da uspostave balans između potrebe za ekonomskim rastom i očuvanja zdravog prirodnog okruženja za buduće generacije. Sa nasim sagovornicima u danasnjoj emisiji razgovarali smo o vaznosti ove teme, ali i posledicama do kojih moze doci ukoliko privrednici ne pocnu da postuju i primenjuju zakon u svom poslovanju.

Iskustva iz sveta pokazuju da su kompanije koje su usvojile ekološke standarde konkurentnije na međunarodnom tržištu u srednjeročnom i dugoročnom smislu, budući da ekološki standardi promovišu inovaciju i modernizaciju procesa i proizvoda, i vode ka čistijim tehnologijama. Upotreba čistijih tehnologija naročito se može dovesti u vezu s unapređenjem efikasnosti u pogledu korišćenja raspoloživih resursa. Jedna od kompanija na nasim prostorija koja kroz svoje poslovanje pokazuje zainteresovanost da se zivotna sredina ocuva je Trgo Kemo Group. Firma se bavi izgradnjom stambenih i nestambenih objekata, proizvodnjom, prodajom i distribucijom građevinskog materijala.

“Ovaj video i tekst nastali su kao deo projekata koji se  realizuje je u okviru Programa malih medijskih grantova koji finansira Ambasada SAD a administrira Media i Reform Centar Niš. Stavovi, mišljenja i zaključci izneseni u projektu nužno ne izražavaju stavove MRCN i Ambasade SAD već isključivo autora.“

CATEGORIES
Share This