Kisić: Srbija tokom pandemije smanjila stopu nezaposlenosti

Kisić: Srbija tokom pandemije smanjila stopu nezaposlenosti

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Кisić je na zasedanju Međunarodne organizacije rada u Ženevi istakla da je Srbija među retkim zemljama koje su tokom pandemije kovida 19, ostvarile ekonomski napredak i smanjile stopu nezaposlenosti.

„Zahvaljujući odgovornoj ekonomskoj politici Vlade Srbije i kontinuiranoj privrednoj aktivnosti, koju karakteriše i dolazak velikog broja stranih investitora, otvaranje novih fabrika i radnih mesta, Srbija je uspela da stopu nezaposlenosti svede na jednocifreni, istorijski minimum, što je najbolji rezultat u prethodnih nekoliko decenija“, kazala je Кisić.

Dodala je da Srbija, u cilju praćenja i prilagođavanja specifičnim potrebama tržišta rada, nastavlja da radi na reformama u sektoru obrazovanja i da povećava broj prekvalifikacija nezaposlenih, a u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje.

„Uređenje i unapređenje sistema, kojim se ostvaruju bezbedni i zdravi radni uslovi, a koji u najvećoj mogućoj meri obezbeđuju smanjenje povreda na radu i profesionalnih bolesti, ostaće i u narednom periodu jedan od prioriteta Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja“, rekla je Кisić i dodala da je u tom cilju izrađen novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu, koji je zasnovan na prevenciji povreda i bolesti.

Ona je zahvalila MOR-u na podršci u realizaciji mnogobrojnih projekata u Srbiji, među kojima je i kontinuirana stručna i tehnička podrška u procesu izrade Plana implementacije programa „Garancije za mlade“ i u realizaciji Projekta koji ima za cilj unapređenja propisa u oblasti zaštite dece od zloupotrebe dečjeg rada.

Izvor: N1

Foto: MINRZS

CATEGORIES
Share This