JP Putevi Srbije izdao nalog AD Putevima Novi Pazar za sanaciju oštećenog dela kolovoza u naselju Jalija

JP Putevi Srbije izdao nalog AD Putevima Novi Pazar za sanaciju oštećenog dela kolovoza u naselju Jalija

JP Putevi Srbije je izdao nalog AD Putevima Novi Pazar da sanira oštećeni deo kolovzne trake u ulici Dimitrija Tucovića, naselje Jalija.

Iz JP Putevi Srbije kažu da je nakon obilaska navedene lokacije od strane predstavnika JP Putevi Srbije izdat nalog preduzeću preduzeću Novi Pazar Put da obezbedi i izvede neophodne radove.

AD putevi Novi Pazar su za medije u skorašnjem odgovoru naveli da za sanaciju oštećenog kolovoznog puta u ulici Dimitrija Tucovića moraju dobiti nalog od JP Putevi Srbije kako bi pristupili sanaciji, kao i da čim dobiju odobrenje će započeti sa sanacijom oštećenog dela puta.

Predmetna lokacija i oštećeni deo puta je pretežno u zoni trotoara i nalazi se u prometnom i naseljenom delu naselja Jalija.

Kako kažu iz JP Putevi Srbije u zoni oštećena nalazi se i veliki broj instalacija tako da će se i vlasnici istih morati uključiti u sanaciju oštećenja.

CATEGORIES
Share This