JP: Proceduralni propust, niko od ponuđača nije oštećen

Javno preduzeće (JP) za uređivanje građevinskog zemljišta saopštilo je danas da je prilikom spovođenja tendera za nabavku kamenog materijala “načinjen proceduralni propust, ali da niko od učesnika nije oštećen, odnosno, stavljen u povlašćeni položaj”.

Oni su, reagujući na tekst JP za uređivanje građevinskog zemljišta prekršilo prava “Novi Pazar put”, kazali da je i Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki utvrdila taj propust i postupak vratila do donošenja odluke o dodeli ugovora.

“Da je bilo većih nepravilnosti postupak bi bio u potpunosti poništen. U ponovnom postupku donošenja odluke o dodeli ugovora, isti je dodeljen ponuđaču ‘Ukras’ AD jer ispunjava sve uslove koji su bili predviđeni ovom javnom nabavkom”, navodi se u saopštenju.

Podsećamo da je Komisija usvojila žalbu preduzeća “Novi Pazar put” uloženu na postupak sprovođenja tendera za nabavku kamenog materijala i naložila JP za uređivanje građevinskog zemljišta da im isplati 157.500 dinara.

Tender za nabavku kamenog materijala za nasipanje puteva sproveden je početkom godine, a na njemu je ponudom od 13,9 miliona dinara pobedila kompanija “Ukras”.

“Novi Pazar – put” je za taj posao tražio 16,7 miliona dinara.

RUBRIKE
Podeli