EU pomaže neformalnim grupama u Novom Pazaru

EU pomaže neformalnim grupama u Novom Pazaru

Projekat EU Resurs Centra za civilno društvo, najveća je inicijativa delegacije Evropske unije namenjena podršci civilnom društvu u Srbiji, i predstavlja ključnu priliku za jačanje neformalnih grupa i organizacija širom zemlje.

Događaj, koji je u organizovan od strane Beogradske otvorene škole (BOŠ) i Delegacije Evropske unije u Srbiji, ima za cilj promociju ovog projekta i diskusiju o potrebama civilnog društva u Srbiji. Cilj je da se predstave programi podrške, mogućnosti za saradnju i konkretni koraci koji će pomoći neformalnim grupama da se približe evropskim standardima.

Marina Lukić, menadžerka EU Resurs Centra, naglasila je važnost današnjeg događaja i ciljeve projekta. Istakla je da je ovaj projekat najveća inicijativa delegacije Evropske unije namenjena podršci civilnom društvu u Srbiji, a da Beogradska otvorena škola ima ključnu ulogu u njegovoj koordinaciji.

“Ciji današnjeg događaja, gde je Beogradska otvorena škola zajedno sa delegacijom Evropske unije u Srbiji organizovala događaj, promocija projekta EU Resurs Centra za civilno društvo u Srbiji.

To je najveći projekt kojom delegacija Evropske unije zapravo pruža civilnu društu koji koordiniše Beogradska otvorena škola i današnji cilj je da prodiskutujemo o potrebama civilnog društva u ovom delu Srbije, da predstavimo programe podraške koje pružamo i mogućnosti za saradnje sve sa ciljem približavanja Srbije, Evropskoj uniji”, rekla je Marina Lukić, menadžerka EU resurs centra.

Ekmel Cizmecioglu, šef za saradnju u Delegaciji EU u Srbiji, istakao je značaj regionalne podrške i konkretne korake koji će se preduzeti kako bi se pomoglo civilnom društvu. Posebno je naglasio važnost podrške neformalnim grupama kroz potpisivanje ugovora.

“Ja ovde predstavljam liniju ogranka civilnog društva delegacije. Jedna od stvari koju ćemo uraditi je da potpišemo ugovore sa civilnim neformalnim grupama. Za informaciju ukupnog iznosa, mislim da ću morati da vas zamolim da kontaktirate delegaciju jer nemam potpune informacije kod sebe. Danas smo ovde u Novom Pazaru i važno nam je da pokažemo podršku svim regionima Srbije, ističe Ekmel Cizmecioglu, šef za saradnju u Delegaciji EU u Srbiji.

Milorad Bjeletić, izvršni direktor Beogradske otvorene škole, osvrnuo se na konkretne aktivnosti koje će se sprovoditi u okviru projekta. On je posebno naglasio da će deset neformalnih grupa koje još uvek nisu registrovane dobiti podršku i pozvao sve organizacije civilnog društva iz Novog Pazara da se javljaju na konkurse.

“Organizacija civilnog društva su neophodan glas koji nedostaje u našom društu i posebno je to bitno u ovakvim regionima gde imamo puno mladih koji nemaju dovoljno prisustvo u javnom životu i mi ćemo se truditi da u narodnom periodu radimo puno više u regionu.

“Ovaj projekat zbog koga smo danas ovde kao podrška za deset organizacija neformalnih grupa koji još uvek nisu ni registrovane je samo početak naših aktivnosti u ovom regionu i pozivam sve organizacija civilnog društva iz Novog Pazara da se javljaju na naše konkurse, njih ima dosta koji mi je raspisujemo i siguran sam da će makar neka od njih na tim konkursima dobiti sredstva i raditi nešto dobro i korisno za svoju lokalnu zajednost”, dodaje Milorad Bjeletić, izvršni direktor BOŠ-a.

Mirza Aličković, direktor NVO Svetionik, osvrnuo se na dosadašnje uspehe i vrste podrške koje su već pružene. Naglasio je da je već prošao jedan krug podrške mladim ljudima i neformalnim grupama, te da su mnogi od projekata bili usmereni na unapređenje životne sredine i edukaciju.

”Samo da naglasim da je već prošao jedan krug podrške mladim ljudim, odnosno neformalnim grupama, podržali smo 10 neformalnih grupa. Najveći broj podrške su bili upravo to podrška mladima, a sa druge strane i eko-projekti. Projekti za unapredđenje životne sredine, što je jedan, pokazatelj da mladi možda najviše razmišljaju u tom smeru, ali sa druge strane podrška u edukaciji njima samima”, zaključio je Mirza Aličković, direktor NVO Svetionik.

Projekat EU Resurs Centra predstavlja ključnu inicijativu za jačanje civilnog društva u Srbiji, omogućavajući neformalnim grupama i organizacijama da doprinesu razvoju lokalnih zajednica i evropskim integracijama zemlje.

 

CATEGORIES
Share This