Džudžo: Autonomija Sandžaka je prirodno pravo građana na slobodu!

Džudžo: Autonomija Sandžaka je prirodno pravo građana na slobodu!

“Autonomija Sandžaka je prirodno pravo građana na slobodu, na samoopredjeljenje
jedne historijske i tradicionalne pokrajine, kakva je Sandžak. To je amanet naših
predaka ali i osnovni politički mehanizam za zaštitu identiteta i pravo na politički,
socijalni i ekonomski razvoj generacija koje će se tek roditi”, rekao je danas na konferenciji za novinare, kandidat liste Samoopredjeljenje i aktuelni potpredsjednik BNV Esad Džudžo.

Džudžo je naglasio da pored četiri oblasti koje su u nadležnosti Bošnjačkog
nadležnosti vijeća, ta institucija ima pravo da zauzima stavove, pokreće inicijative, da
preduzima sve mjere u vezi sa svim pitanjima koja su neposredno vezana za položaj,
identitet i pravo naroda koje predstavljaju.

Kandidat liste Samoopredjeljenje i aktuelni potpredsjednik BNV Esad Džudžo je
dodao da je zalaganje za autonomiju Sandžaka omogućeno članom 10 tačka 14.
Zakona o nacionalnim savjetima nacionalnih manjina.

Na kraju obraćanja, Džudžo je pozvao građane da ukoliko nisu upisani u poseban
birački spisak, to urade do 19. oktobra kako bi na izborima ostvarili svoje glasačko
pravo.

Lista „Samoopredjeljenje“ je prva proglašena lista za izbore za Bošnjačko nacionalno
vijeće koji se održavaju 4. novembra 2018. godine i na glasačkom listiću se nalazi
pod rednim brojem jedan.

CATEGORIES
Share This