DUNP:Ajša Baltić novi student-prorektor

Za novog studenta-prorektora Državnog univerziteta u Novom Pazaru izabrana je Ajša Baltić, sa studijskog programa Matematika.

Studentski parlament Državnog univerziteta u Novom Pazaru, između dva kandidata, odlučio je da Ajšu Baltić predloži za studenta-prorektora. Prema utvrđenoj proceduri, sa predlogom najvišeg studentskog predstavničkog tela, saglasio se i v. d. rektora Državnog univerziteta prof. dr Dragoslav Šumarac.

Zahvaljujući se na ukazanom poverenju, Ajša Baltić je istakla da je tokom dosadašnjeg školovanja na Državnom univerzitetu bila i prilici da se dobro upozna sa temama koje su najvažnije za studente i da će se dosledno zalagati za osvarenje njihovih suštinskih interesa.

Mandat studenta-prorektora traje godinu dana, sa pravom još jednog izbora.

Dž.Z.

RUBRIKE
Podeli