DRI: Budžet Novog Pazara u skladu sa zakonom

DRI: Budžet Novog Pazara u skladu sa zakonom

Budžet Novog Pazara je u skladu sa svim Zakonima o budžetu Republike Srbije, stoji u odgovoru Državne revizorske institucije portalu A1.

Prema podacima dostavljenim A1, DRI izvršila je konsolidovani finansijski izveštaj završnog računa budžeta Novog Pazara za 2018. godinu koji obuhvata, Bilans stanja ,prihoda i rashoda, izveštaj o kapitalnim izdacima i primanjima i novčanim tokovima.

„Po našem mišljenju, osim za efekte pitanja opisanih u delu izveštaja Osnov za miišeljenje sa rezervom o konsolidovanim finansijskim izveštajima, konsolidovani finansijski izveštaji završnog računa buceta Grada Novog Pazara za 2018. godinu su pripremljeni po svim materijalno značajnim pitanjima u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu, Uredbom o budžetskom računovodstvu, Pravilnikom o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja korisnika bucetsnih sredstava, korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguraіьe i budžetskih fondova i Pravilnikom o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem.“stoji u odgvoru DRI portalu A1.

U odogvoru stoji da je u Blisansu stanja  na dan 31.12.2018. utvrđena nepravilnost od preko milion ipo dinara, zbog greške u  knjiženju, što je po njihovim rečima predstavlja  beznačajnu nepravilnost u odnosu na ceo budžet.

 

E. Radetinac

 

 

CATEGORIES
Share This