Dodela sertifikata učesnicima OEBS-ovog programa (video)

Dodela sertifikata učesnicima OEBS-ovog programa (video)

Stručnom obukom polaznika manjinskih  naroda u državnim institucijama i dodelom sertifikata istim, misija OEBS-a u Srbiji zajedno sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava završila je, treći po redu, program osposobljavanja učesnika programa za rad u državnim ustanovama.

RUBRIKE
Podeli