Budžet Novog Pazara za 2023. godinu oko 31,5 miliona eura

Budžet Novog Pazara za 2023. godinu oko 31,5 miliona eura

Budžet Novog Pazara za 2023. godinu iznosiće 3,7 milijardi dinara, što je oko 31,5 miliona eura, pa će za oko 10 odsto biti veći u odnosu na ovogodišnji, prenosi radio Sto plus.

Nacrtom budžeta predviđen je i suficit od 100 miliona dinara koji će, kako planira Gradska uprava, biti iskorišćen za otplatu glavnice duga kod domaćih banaka.

Lokalna samouprava planirala je da se u gradsku kasu najviše novca slije od naplate poreza na zarade (preko 991 milion dinara), poslije čega slijedi novac od nenamjenskih transfera iz republičkog budžeta (590 miliona) i 467 miliona dinara od doprinosa za uređenje građevinskog zemljišta (naknada za građevinske dozvole).

Među većim prihodima nalazi se i naplata poreza na imovinu (295 miliona dinara), namjenski transferi sa republičkog nivoa (250 miliona) i 120 miliona dinara od prodaje nepokretnosti.

Najveća stavka među rashodima su plate i doprinosi za radnike lokalne samouprave koji iznose preko milijardu i 20 miliona dinara, što je 35 odsto svih ukupno predviđenih troškova.

Za unapređenje komunalne infrastrukture planirano je 200 miliona dinara, izgradnju “Smart city centra” 62,5 miliona dinara, a održavanje postojećih saobraćajnica 90 miliona dinara.

Za rad osnovnih škola predviđeno je preko 276 miliona dinara, srednjih 122 miliona, ustanova kulture 219 miliona, a sportske klubove i infrastrukturu 242 miliona dinara.

CATEGORIES
Share This