BNV: Sa direktorima osnovnih škola o upisu prvaka

BNV: Sa direktorima osnovnih škola o upisu prvaka

Predsjednica Bošnjačkog nacionalnog vijeća  Jasmina Curić sa rukovodstvom Vijeća sastala sa  sa direktorima i pedagozima osnovnih škola na teritoriji grada Novog Pazara.

Ovaj susret bio je prilika da se razgovara na temu obrazovanja na bosanskom jeziku i upisa učenika u prvi razred osnovne škole u nastavi na bosanskom jeziku.

Direktori škola upoznali su predsjednicu Vijeća sa trenutnim stanjem vezano za upis učenika u prvi razred osnovne škole gdje je većini škola do sada oko 70% djece koja su stekla pravo upisa u prvi razred osnovne škole za školsku 2021/22. godinu.

Proces upisa traje sve do septembra tekuće godine. Također su upoznali rukovodstvo sa dopisom Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta Republike Srbije u kome se traži da se škole do septembra izjasne za nastavni predmet sa elementima nacionalne kulture.

Direktori škola su dobili punu podršku Vijeća kako na ovom projektu tako i na svim budućim projektima škola, zaključeno je na današnjem sastanku.

Rukovodstvo Vijeća obavijestilo je direktore obrazovnoodgojnih ustanova da je Vijeće u prethodnom periodu u procesu pregledavanja reformisanih udžbenika za 4. i 8. razred osnovne škole odbilo da da saglasnost na udžbenike Likovna kultura 4, Muzička kultura 4, Priroda i društvo 4, Biologija 8 i Istorija 8.

Naime, analizom sadržaja ovih udžbenika (kako izdavačke kuće Klett, tako i izdanja od izdavačkih kuća Freska i Logos) utvrđeno je da se u njima nalaze sadržaji koji nisu primjereni obrazovanju učenika uzrasta razreda osnovne škole za koje su ponuđeni, da nisu u skladu sa kulturom i tradicijom Bošnjaka te iz tog razloga Izvršni odbor Bošnjačkog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji ne može dati saglasnost za korištenje ovih udžbenika u nastavi na bosanskom jeziku.

RUBRIKE
Podeli