Bioremedijacija za čistiju Rašku

Bioremedijacija za čistiju Rašku

Supstanca koja bi trebalo da pročisti vodu, razgradi štetne organske materije u bezopasne i poboljša stanje ekosistema ispuštena je, danas, u veoma zagađenom vodotoku reke Raške.

Na ideju da se u Raški izvrši ovaj postupak, poznat kao bioremedijacija, došla je Berina Šabanagić,polaznica obuke u Gradskoj upravi Novog Pazara koja se realizuje u sklopu programa Misije OEBS-a.

Rukovodilac Odeljenja za komunalne poslove Hidajet Plojović kazao je da će se bioremedijacijom poboljšati trenutna fizičko-hemijska svojstva vode u Raški i da je ovo projekat od kojeg će koristi imati šira društvena zajednica.

RUBRIKE
Podeli