Anketa: Da li su građani Novog Pazara upisani u poseban birački spisak? (video)

Anketa: Da li su građani Novog Pazara upisani u poseban birački spisak? (video)

Poseban birački spisak je službena evidencija u koju se upisuju pripadnici nacionalne manjine koji imaju biračko pravo i upisuju se isključivo na lični zahtev, kada ispune opšte uslove za sticanje biračkog prava propisane zakonom. Pripadnik nacionalne manjine može biti upisan u samo jedan poseban birački spisak. Poseban birački spisak bila je i tema naše naredne ankete. Pa da čujemo šta su Novopazarci odgovorili.

A.K.

CATEGORIES
Share This