Aktivni mladi za bezbednu zajednicu!

Aktivni mladi za bezbednu zajednicu!

Kako bi se sprečio nasilni  ekstremizam i radikalizam  kod  madih ljudi , Akademska inicijativa „Forum 10“ predstavila je projekat „Aktivni mladi za bezbednu zajednicu“ kroz koji će biti uključeno oko 150 prosvetnih radnika iz pet gradova u Srbiji i 250 mladih ljudi iz Novog Pazara.Ovaj projekat realizuje se u saradnji Savetom za bezbednost Grada Novog Pazara i Misijom OEBS -a u Srbiji. 

Prema rečima koordinatora Akademske inicijtive „Forum 10“  Fahrudina Kladničanina, ovaj projekat će  biti iz tri nivoa.

Prvi nivo se odnosi na jačanje kapaciteta i profesionalnih kompetencija prosvetnih radnika u Novom Pazaru, Nišu, Bujanovcu, Novom Sadu i Beogradu promocijom UNESCO Vodiča o sprečavanju nasilnog ekstremizma i radikalizacije. Jednodnevne radionice će proći oko 150 prosvetara tokom kojih će biti upoznati na koji način tokom nastave mogu da pokrenu teme koje fokusiraju nasilni ekstremizam“, rekao je Kladničanin.

Druga aktivnost obrazovno – edukativna platforma, u okviru koje će biti organozovane tri jednodnevne radionice sa studentima u Novom Pazaru i javne tribine u pet srednjih i tri osnovne škole, u saradnji sa Savetom za bezbednost grada. Završna aktivnost je organizovanje regionalne konferencije na kojoj će biti predstavljene prakse i projekti drugih civilnih organizacija vezanih za nasilni ekstremizam i radikalizaciju“-objasnio je Kladničanin.

Predsednik Saveta za bezbednost Novog Pazara Hajrudin Hajrović rekao je da je bezbednost mladih ljudi jedan od važnih prioriteta, koji je definisan i u skupštinskom strateškom dokumentu.

Imamo dobru progresivnu liniju, koja vodi ka smanjenju svih oblika kriminaliteta i devijantnih društveno negativnih ponašanja“, rekao je Hajrović.

Menadžerka projekta Kancelarije Misije OEBS-a u Novom Pazaru Mikaela Turman ocenila je da je rad sa mladima jedan od najvažnijih elemenata u sprečavanju porasta ekstremističkih ideologija bilo koje vrste.

„ Čujemo da mladi imaju potrebu za interesantnim vannastavnim aktivnostima, kako bi ih one na neki način pripremile za dalje obrazovanjei  zaposlenje . Takođe su im potrebne i one aktivneosti koje bi ih odvratile od ukljucivanja u huliganske grupe, i neke bande, odnosno da ih spreče da gravitiraju ka grupama koje promovišu nasilje“ – rekla je Turmanov.

Predviđeno je da  projekat „Aktivni mladi za bezbednu zajednicu“  traje dva meseca ,tačnije tokom februara i marta meseca.

CATEGORIES
Share This