15. februar – Dan Aškalija

15. februar – Dan Aškalija

Povodom praznika, Dana Aškalija, koji se svake godine obeležava 15. februara ,Centar za edukaciju i afirmaciju Aškalija iz Novog Pazara čestitao je  svim pripadnicima aškalijske nacionalne manjine u Novom Pazaru, Republici Srbiji i drugim mestima u svetu gde oni  borave,  međunarodni Dan Aškalija.

„Svim našim pripadnicima želimo  da ovaj  praznnik provedu u zdravlju sreći i blagostanju i da dalje kao do sada radimo na očuvanju našeg identiteta  i  suživotu  sa drugim manjima u Srbiji“, stoji u saopštenju Centra  za edukaciju i afirmaciju Aškalija iz Novog Pazara .

Oni u saopštenju dodaju da žele  da predstavnike institucija, organizacija i širu javnost u Novom Pazaru i regionu upoznaju  sa činjenicom, da aškalijski narod neguje svoju kulturu, tradiciju, običaje i jezik i da svoja prava ostvaruju kroz legitimne predstavničke institucije , ali i da ukažu i  na dalje jako težak položaj aškalijske nacionalne manjine, na diskriminaciju i ugroženost njihovih prava, tešku ekonomsku situaciju i nemogućnost ostvarenja osnovnih ljudskih prava.

Kako kažu, Centar za edukaciju i afirmaciju Aškalija, trudiće se da kroz niz projekata i aktivnosti različitog tipa, utiče na poboljšanje položaja aškalijskog naroda, unapređenje njihove ekonomske situacije i sprečavanje svih oblika diskriminacije.

Inače, Aškalije su narod Arapskog porekla, oni danas žive kao manjina među manjinama, na Balkanu su došli sa Osmalnijama iz Persijanskog carstva iz grada Aškelon po kome su i dobili ime. Kao zajednica koja obituje svuda u svetu a na prostorima Balkana preteženo su nastanjeni na Kosovu, i drugim delovima Srbije.

Veliki broj Aškalija danas živi u dijaspori ima ih čak i u Kanadi i USA,a  samo u Nemačkoj preko 6000 pripadnika Aškaliske nacionalne manjine.

Prema popisu stanovovništva iz 2002 godine u Republici Srbiji bilo je preko 600 pripadnika Aškaliskog naroda, a na popisu 2011 godine kao Aškalija se izjasnilo preko hiljadu lica.

Prema popisu iz 2011 godine koji su organizovale privremene institucije Kosova na toj oblasti živi nešto više od15 i po hiljada pripadnika te nacionalne manjine,dok  prema podacima Matice Aškalija iz Novog Sada samo u Vojvodini živi preko 20.000 pripadnika tog naroda.

Na osnovu povelje Ujedinjenih Nacija o ljudskim pravima i konvencije Helzinikuta za jednaka ljudska prava i manjine i oslanjajući se na odluke Aškaliskog Evropskog kongresa koji je održan 15. Februara 2003 godine proglašena Aškaliska zastava.

CATEGORIES
Share This