Tag: aplikacija.android

Tražite tekst neke pesme? Iskoristite za to Shazam, najboljeg prepoznavatelja muzike

Tražite tekst neke pesme? Iskoristite za to Shazam, najboljeg prepoznavatelja muzike

22. jula 2020.

Osnovni podaci Naziv Shazam Namjena Identifikacija glazbe na temelju zvuka ... Opširnije