EU i Novi Pazar partnerski za bolji kvalitet života

EU i Novi Pazar partnerski za bolji kvalitet života

Grad Novi Pazar će uskoro završiti izgradnju regionalnog Smart City centra, uz bespovratna sredstva Evropske unije u vrednosti od preko 320.000 evra. Ovaj centar će obezbediti moderno poslovno okruženje i podstaći razvoj IT sektora i inovativnih tehnologija ne samo u gradu već i u okolnim opštinama.

Šef Odeljenja za saradnju Delegacije Evropske unije (EU) u Srbiji, Nikola Bertolini, i gradonačelnik Novog Pazara, Nihat Biševac, su se složili tokom obilaska radova da je ovaj projekat od velikog značaja za lokalnu ekonomiju i zapošljavanje mladih u Novom Pazaru.

Bertolini i Biševac su na predstavljanje početka projekta „Putokazi ka EU kroz Zapadnu Srbiju i Šumadiju“ takođe istakli dugogodišnju saradnju Delegacije EU i Novog Pazara, koja je direktno doprinela poboljšanju kvaliteta života lokalnih građana. Ovaj projekat, koji sprovodi Evropski pokret u Srbiji, ima za cilj bolje upoznavanje građana Srbije sa procesom evropskih integracija i prilikama koje on pruža.

Bertolini je istakao da je Evropska unija u protekloj deceniji uložila čak četiri milijarde evra u Srbiju, potvrđujući svoju poziciju glavnog donatora, ali i razvojnog partnera.

“Naš pristup je takav da se ne ograničava samo na Beograd, već smo prisutni u celoj zemlji. Mi podržavamo projekte u svakoj opštini u Srbiji, a sarađujemo kako sa lokalnim vlastima tako i sa civilnim društvom koje podržavamo jer je ono najbliže građanima. Posebno bih naglasio važnost uključivanja civilnog društva u proces evropskih integracije, jer ono predstavlja most između nas i građana. A naš glavni cilj je da stvorimo uslove u kojima mladi mogu da prosperiraju, verujući čvrsto da je budućnost Srbije u Evropskoj uniji“, rekao je Bertolini dodajući da je ovo njegova druga poseta Novom Pazaru jer je ovo i grad mladih.

Gradonačelnik Nihat Biševac je podvukao dugogodišnju podršku Evropske unije gradu koja je konkretna i vidljiva u svakodnevnom životu i radu građana Novog Pazara.

„Naši partneri i prijatelji iz Delegacije Evropske unije pružaju sveobuhvatnu podršku društvenom i ekonomskom razvoju Novog Pazara. Zajedno smo radili na unapređenju kvaliteta života ljudi, a brojni projekti su realizovani u sektoru obrazovanja, zdravstva, kulture, zaštite životne sredine, privrede”, rekao je gradonačelnik Biševac i dodao da evropske integracije doprinose promenama u načinu rada i razmišljanja, strateškom planiranju razvoja, privredi, te da su projekti koji podsećaju na pozitivnu saradnju i opipljive rezultate EU podrške, korisni i da će ih grad podržati kao i druge evropske inicijative u Novom Pazaru.

„Projekat „Putokazi ka EU kroz Zapadnu Srbiju i Šumadiju“ obuhvata naš zajednički angažman na jačanju veza sa Evropskom unijom i usklađivanju naših praksi i standarda sa praksama i standardima naših evropskih partnera. Unapređenjem vidljivosti evropske integracije kroz poboljšanje putnih znakova u Zapadnoj Srbiji i Šumadiji, želimo da simbolizujemo našu posvećenost napretku i reformama, pružajući istovremeno praktičnu pomoć građanima i putnicima koji se kreću regionom”, rekla je Dragana Đurica, generalna sekretarka Evropskog pokreta.

Bertolini je u Novom Pazaru posetio i projekte realizovane preko programa prekogranične saradnje Srbija-Crna Gora koji su unapredili kvalitet socijalnih i zdravstvenih usluga.

Udruženje za pomoć osobama sa smetnjama u razvoju „Tahir Taša Delić“, uz podršku Evropske unije, unapredilo je kvalitet života 70 korisnika – dece, mladih i odraslih. Projekat je omogućio uvođenje neurofidbek i biofidbek tretmana putem nabavke opreme i obuke osoblja. Takođe, organizovane su radionice za izradu sveća i dekupaža za korisnike. Osim toga, nabavljeno je kombi vozilo radi pružanja mobilne podrške osobama sa invaliditetom u ruralnim područjima kroz uvođenje terenskih mobilnih jedinica.

U novopazarskom Domu zdravlja, predstavnik Delegacije EU imao je priliku da vidi kako je kroz projekat prekogranične saradnje Srbija-Crna Gora, unapređen kvalitet i dostupnost usluga u oblasti reproduktivnog zdravlja kao i svest stanovništva o značaju prevencije i to posebno među socijalno ranjivim kategorijama stanovništva, ženama u ruralnim područjima i ženama sa invaliditetom. Dom zdravlja Novi Pazar je tokom projekta dobio novu medicinsku opremu, ultrazvučne uređaje, ginekološke stolice i vozilo, što je doprinelo boljoj opremljenosti ustanove, ali i skraćivanja perioda čekanja na preglede.

„Projekti koje sprovodimo u saradnji sa lokalnom samoupravom, namenjeni su prvenstveno mladima, dok su projekti Udruženja za pomoć osobama sa smetnjama u razvoju i Doma zdravlja u Novom Pazaru tu da podrže najugroženije grupe stanovništva. Zbrinjavanje najugroženijih je ključna evropska vrednost, a videti je u praksi u lokalnim zajednicama u Srbiji je ohrabrujuće”, rekao je Nikola Bertolini, šef odeljenja za saradnju Delegacije EU u Srbiji.

Gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac je podsetio da je EU podržala je niz projekata u oblasti zdravstva uključujući i izgradnju zgrade Hitne pomoći koja je završena 2018. godine i pruža kvalitetniju usluga građanima i bolje uslove za rad zaposlenima.

„Projekat koji je realizovan kroz program prekogranične saradnje Srbije j Crne gore značajan je jer se ticao zaštite reproduktivnog zdravlja žena, ranog otkrivanja raka dojke i raka grlića materice. Mi smo uz EU nabavili neophodnu opremu za preglede ali smo kao posebno važno obišli veliki broj seoskih ambulanti i došli do naših sugrađanki koje do sada nisu imale mogućnosti da idu na preventivne preglede. To je za nas najveći uspeh ovog projekta,”rekao je Ervin Ćorović, direktor Doma zdravlja Novi Pazar.

CATEGORIES
Share This