Prema izveštaju RATEL-a A1 Srbija je mreža u koju je najviše korisnika prenelo svoje brojeve od početka 2021. godine

Podeli