Tetka Hanifa, šta radiš?

Muratka, otvorio se fakultet u Bukreš. Imaš kod pekare na Jermiše i strukovne studije, reče mi snaha akreditovano.