U ovoj kategoriji objavljujemo zanimljive konstatacije našeg građanina koji se potpisuje kao Kospololita.